Výpočet energetického výdeje - bazálního metabolismu (BMR)

let
cm
kg